среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski PVC na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku przypadków.

Stawianie sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych przypadków.

Balustrady plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane sztachetki Winylowe na plot i bramę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy planowane plot plastykowe na plot i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий